Biedermann-kripta, Mozsgó

Biedermann-kripta, Mozsgó

Tervező:
Helye:
7932 Mozsgó, Mátyás király utca 6.
Építés éve:
1906
Fényképek:
foszemo.hu

 

Szigetvárról észak felé a 67-es főúton, egy leágazáson keresztül jutunk el Mozsgóra. A község vasúton nem közelíthető meg, mivel a vasútvonal 1977-ben megszűnt. Lakosságszáma (2010. január 1.): 968 fő.
Területe már a késő bronzkorban lakott hely volt. A település első írásos említése 1330-ból való. A hódoltság alatt valószínűleg folyamatosan lakott hely volt, mely a 18. század elején néptelenedett el. 1726-táján magyar és horvát nevűek kezdték benépesíteni, később németek érkeztek. A községben juhtenyésztéssel, valamint gabonatermesztéssel foglalkoznak.
A faluba bevezető utcán első látnivaló a kopjafa. A rétbe vezető keskeny földes úton érhetjük el a Pringli-forrást vagy Szent-kutat, melynek vizének gyógyító erőt tulajdonítottak. A forrás fölé a 19. században kis boltozatot emeltek, melyben Mária szobor áll. A település látnivalói közé tartozik még a műemlék római katolikus templom, a Szerb-hegy és az Ó-temető is. Ezután megtalálhatjuk a Batthyány-kastélyt és parkját. Itt található a 10 holdas park, mely természetvédelmi terület. A parkban látható még a milleniumi kopjafa, valamint egy kápolna, mely korábban a Biedermann család temetkezési helye volt.
A nagybirtokos család a kastély mellé természetes rangemelésül családi temetkezési kápolna építését vette tervbe. Mivel a kastélyt az un. Lechneri stílus jegyében építették, s ez a stílusirányzat komoly építészeti sikereket ért el, az építendő kápolna tervezésére Lechner Ödönt kérték fel.
A kápolna helyéül a parkban a tó déli partja és a parkkerítés közötti területet jelölték ki. Lechner Ödön első terve sajátos stílusjegyeivel díszített, magas, majdnem csúcsban végződő kupolaszerű építményt mutat. Ebben az időben épül nemcsak Pécs, de országosan is művészi értékűvé vált pécsi négytornyú, román stílusú székesegyháza. Terve - Fridrich van Schmidt neves osztrák építész restaurátor.
A család benső barátságban van Troll József pécsi nagypréposttal. A székesegyház építési vezetője Kirsteint Ágoston, a tervező ugyancsak bécsi tanítványa. Az 1891-ben felszentelt székesegyház építészeti szépségeinek hatására és Troll József nagyprépost hatására a család Kirstein Ágostont bízza meg a családi temetkezési kápolna újabb tervének az elkészítésére. A régi románkori templomok hangulatát idéző kápolna Kirstein Ágoston tervei szerint 1906-ban készül el a parkban kijelölt helyen.
Az építmény nemes márvány anyaga, carrarai márvány síremléke, oltára, oszlopai, bronz kapuja, faanyagának és falfestményének valódi aranya, a szentély felett oszlopokon függő harangja, a kupola alatt szabadon álló szarkofágok értékes és érdekes építménnyel gazdagították, a baranyai Zselicnek pedig egyedüli építészeti létesítményével gyarapították a több, mint 200 éves alapítású parkot. Teteje beomlott, festményei letöredeztek, oszlopai ledőltek, ólomkeretes ablakait kitörték. Vadszőlő, borostyán takarta falai még így is érdeklődést keltenek a park mellett elhaladókban.
A park csak a kastélyban működő szociális intézmény vezetőjének engedélyével látogatható. (Készült: néhai Lengyeltóti János helytörténész, volt mozsgói lakos összegyűjtéséből, leírásából.)

Forrás: foszemo.hu