Református Főgimnázium, Hódmezővásárhely

Református Főgimnázium, Hódmezővásárhely

Tervező:
Helye:
6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2.
Építés éve:
1898

 

A gimnáziumot Sándy Gyula tervezte 1897-1898-ban, szecessziós elemekkel átszőtt historizáló stílusban. "L" alaprajzú épület, igényes klinkertégla burkolatú homlokzatokkal, eredeti állapotban megmaradt belső termekkel, ipar- és képzőművészeti részletekkel.
Térrel és utcákkal határolt területen, szabadon álló, szabálytalan "U" alaprajzú, épületegyüttes, háromszintes főépülettel, hozzá északról kapcsolódó, új építésű szárnnyal és egyszintes tornateremmel, illetve a Szőnyi utca felől szintén egyszintes egykori gondnoki lakással.
A historizáló stílusú épületegyüttes téglával burkolt, cseréptetővel fedett. Az épület egészén azonos magasságú, terméskő burkolatú lábazat, földszinti és második emeleti könyöklőpárkány fut körbe, a homlokzatot sűrű téglakonzoltagos, teljes főpárkányzat zárja.
A főépület háromszintes, oromzatos rizalitokkal tagolt. A hatszög három oldalával záródó sarokpavilonjához a rizalitként előrelépő egytengelyes, oromzatos lezárású oldalzónák kapcsolódnak, kiemelkedő, köríves csonkakontyú nyeregtetővel lezárva.
Az épület összes nyílása tégla-armírozású kerettel képzett.
A három bejárati, kovácsoltvas veretes ajtó egyenes záródású, lunettájuk egy nagyobb és ezt körbefogó, két kisebb színes ólomüveges körablakkal áttört. Szemöldökmezejük tégla-armírozású csúcsívvel záródik, amelyeket cseppdíszes, konzolokról indított, stilizált fiálészerű falpillérek tartotta egyenes, csúcsában, négyzetes, díszített táblával tagolt szemöldökpárkány keretez. A kapukat archivoltjuk felett vimpergák hangsúlyozzák. Az első emeleti háromosztatú ablakok lépcsős kialakításúak, szegmentíves záródásúak, az emeleti ablakok szintén lépcsőzöttek, lépcsőtagos záradékkal. A középtengely, illetve a kapcsolt zónák orommezeit körablakok törik át, félkörívben, illetve középen téglány alaprajzban előrelépő előtető-szerű lezárással.
A középrészt keretező rizalitok architekturális részletei megegyeznek a Hősök tere felőli tizennégy tengelyes (13+1) homlokzat kialakításával. A szinteken ritmikusan váltakozva különböző nagyságú, műkőtagos, szemöldökgyámos, egyenes, csúcsíves, illetve különböző szélességű szegmentíves záradékú egyosztatú és ikerablakok törik át. Az ablakok váll- és nagyrészt gyámkövesek, szemöldökgerendájukon és -mezejükben díszítettek. A földszinti ablakok szemöldökgerendái néhol acélvázasak.
A homlokzat középtengelyében a főpárkányzatot megtörve kis, fedett oromtag emelkedik ki.
A nyugati utolsó tengely rizalitként lép előre, architekturális kialakítása megegyezik a kapuépítményt keretező zónákéval.
A sarokrizalittól északra nyíló keleti homlokzaton az udvar felé beugró épületszárny kétszintes, alul két szegmentíves ablakkal áttört, felül a nagy méretű, csúcsíves ablak befalazott (8. kép). A vállmagasságában az épületszakasz teljes szélességében kis vállpárkány fut végig. A földszintes, téglány alaprajzú, sátortetős, egykori gondnoki épületet a főépülettel szegmentíves fülkékkel tagolt téglafal köti össze, mely határolja az épület belső udvarát. A nyugati homlokzat eltérő szintmagasságú, előre illetve hátraugró épületrészekből áll. A rizalittól a beugró rész kéttengelyes, egy tengely szélességben földszintes kis épületrész kapcsolódik hozzá. Ablakai egyenes, csúcsívben záródó, illetve körablakok. Az ettől délre fekvő háromtengelyes, új építésű ugyancsak téglaarchitektúrájú, összekötő épületrész előreugrik az épület síkjából, fedélszék nélküli, lapos tetős.
Délre tőle a tornaterem egyszintes, öttengelyes, önálló nyeregtetővel fedett épülete áll. A három épületből álló együttest összekötő egy-egy tengelyes falmezők, visszaugratottak, külső architektúrája üvegfalas, illetve geometrikus-díszítésű, műkőrácsos. A három- és a kétszintes épületrész között egy tengely szélességű beugró van. A főépület udvari homlokzati szakaszain az ablakok szabályos kiosztásban állnak, a középső szinten az ablakok között falpillérekkel. A kétszintes épületen az ablakok nagyobbak, itt a két szintet falpillérek fogják át. Az ablakok záródásai alul szegmentívesek, középen csúcsívesek, felül egyenesek, téglafalazású teherhárító szemöldökpárkányok díszítik. A nyugati oldal épületeinek homlokzatkiképzése megegyezik az utcai kiképzéssel. Az új építésű összekötő épületrész külső-belső homlokzat parapetjeit mázas kerámialapok burkolják. A főépületen itt is azonos magasságban terméskő lábazat fut körbe, illetve konzoltagos főpárkányzat zárja. A szabálytalan alaprajzú udvaron római kori szarkofágok, illetve modern szobrok állnak. Az udvart téglafal zárja körül.