Műcsarnok, Budapest

Műcsarnok, Budapest

Tervező:
Helye:
1146 Budapest, Dózsa György út 37.
Építés éve:
1896
Felújítás éve:
1994
Fényképek:
Zsanna, Boka Mari, Boszildi, Elvira, Mónus Gergely, fortepan.hu

 

A Hősök terén álló bazilikális alaprajzú, 2300 m2-es alapterületű épület 1896-ra, a honfoglalás 1000 éves évfordulójának ünnepségeire készült el, Schickedanz Albert műépítész tervei szerint.
Az épület főmotívuma a hatoszlopos bejárati portikusz korinthoszi oszloprenddel. Hátsó falán Deák Ébner Lajos háromrészes freskója a szobrászat kezdetét Vulkán és Athéné alakjával, a művészetek kútforrását Apollóval és a múzsákkal, s a festészet eredetét a szerelmes pásztorral az antik legenda szerint ábrázolja. A közbenső képeken a festészet és a szobrászat allegorikus alakjai szerepelnek. A vörösrézből kovácsolt, kazettákkal díszített főkaput Sátori Pál készítette.
Az épület oldalhomlokzatainak tagolása és díszítése nem csupán a színek és a megválasztott anyagok harmóniája miatt érdemel figyelmet, hanem a pécsi pyrogránit ilyetén alkalmazásának ritkasága miatt is. A téglaburkolatú falsíkokat pilaszterek, főpárkány, ablakkeretezések, tablók és amorettek színes és az érett reneszánsz formavilágát idéző elemei tagolják.
A Műcsarnok timpanonján a mozaikot Haranghy Jenő (1894-1951) festő, grafikus tervezte, Szent István királyunk halálának 900 éves évfordulójára, befejezve 1941-ben. A mozaik címe: Szent István a művészetek pártfogója.
A sarokban egy oroszlán ül, Janus Pannonius a pécsi székesegyház makettjét tartja, mögötte Szent Imre herceg és talán Gellért püspök, lábánál a Turul madárral. Középen áll Szent István a Szent Koronával a fején és a kettős kereszttel a palástja szegélyén. Tőle jobbra felesége Gizella mutatja a gyönyörű koronázási palástot egy segítőjével a szerzetesnővel, mögöttük egy krónikaíró bencés szerzetes. A legérdekesebb rész ismeretlen festőt örökít meg, aki az esztergomi Bazilika alatt megtalált régebbi (Géza fejedelem idejéből) vár és templom falán 14 szimbolikus oroszlánt festett, mögöttük életfával dekorálva. Ezek közül már csak egy maradt meg, azt is évek óta restaurálják!
A műemléképület 1991-94 között nagyszabású rekonstrukción esett át. Ennek köszönhetően a látogatók eredeti szépségében csodálhatják meg az épület domborműveit, növényi mintás ornamentikáját és a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot, az oldalhajókkal és a felülvilágított oldaltermekkel.
Műcsarnok teljes történetét feldolgozó könyvünk szöveges része letölthető itt.

Forrás: mucsarnok.hu